Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekV našem těle existují tisíce čaker, ale mluvit budeme o 7 hlavních čakrách. Čakra v překladu znamená kolo. Každé otáčení doprava symbolizuje směr JANG, každé otáčení doleva symbolizuje JIN.

 Odblokovat čakry můžeme různými způsoby a cviky. K odblokování čaker se kromě cviků také používají léčivé přírodní barvy, zářící drahokamy, přítomnost vysoce duchovně vyvinutých osobností. Je dobré, vizualizovat si při cvičeni i barvu určité čakry.

 Nejefektivnější způsob odblokování čaker je uvědomění si sebe sama, kdo jsme doopravdy. Toto poznání nás navždy osvobozuje. A vše co v tomto směru děláme, pomáhá k odblokování našich čaker jako meditace, jóga, relaxace, vizualizace a koncentrace na čakry, pránájáma – prodýchávání čaker, vizualizace barev, zpěv manter, zpěv Óm v čakrách apod.

 

První čakra: KOŘENOVÁ (Muladhára)

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly - fyzické, duchovní i duševní.

Druhá čakra: SAKRÁLNÍ (Swadhisthana)

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

Třetí čakra: SOLAR - PLEXUS (Manipura)

Sídlem vůle osobnosti a má na starosti i citové vazby a mentální pochody. Zablokovování vede k pocitům ztráty odvahy, poražení, ztráty svobodné vůle, k vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

Čtvrtá čakra: SRDEČNÍ (Anahata)

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku vyzařovat, ale i jí přijímat.

Pátá čakra: KRČNÍ ( Vishuddha )

Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit - vady řeči i prázdné myšlenky.

Šestá čakra: ČELNÍ (Ajna)

Tato čakra se spojuje s intujicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna .

 Sedmá čakra: TEMENNÍ   (Sahasrara)

  Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Sídlo božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry.